Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024

Trafikstyrelsen har – på baggrund af trafikselskabernes indberetninger - udarbejdet en oversigt over trafikselskabernes forventede udbud.

Opgørelsen er baseret på trafikselskabernes forventninger og er ikke bindende for trafikselskaberne.

Trafikselskaberne har tidligere år indberettet data A-, B- og C-kontrakter, men da kun få af trafikselskaberne benytter denne opdeling, har Trafikstyrelsen i samarbejde med trafikselskaberne valgt ikke længere at opdele statistikken i disse kontrakttyper. I stedet angives en beskrivelse af hvilke områder og transporttyper der udbydes.  

 Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2014-2024 her » 

 

Sidst opdateret: 30.01.2014