Statistik om handicapkørsel

Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende handicapkørsel til Trafikstyrelsen.

Den individuelle handicapkørsel udføres af Trafikselskaberne, som jf. Lov om Trafikselskaber, § 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign.

Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne.

Handicapkørsel 2014:
Statistik for handicapkørsel, budget 2014

Handicapkørsel 2013:
Statistik for handicapkørsel, budget 2013

Handicapkørsel 2012:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2012

Handicapkørsel 2011:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2011 

Handicapkørsel 2010:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2010

Handicapkørsel 2009:
Statistik for handicapkørsel, 2009

Handicapkørsel 2008:
Notat om handicapkørsel 2008 »
Nøgletal for handicapkørsel 2008 »
Takster og organisering for handicapkørsel 2008 »

Tidligere år:
Handicapkørsel 2007 » - Notat udarbejdet af Trafikstyrelsen
Alle tabeller Handicapkørsel 2007 » - Opdateret pr. 7. april 2009
Alle tabeller Handicapkørsel 2006 »
Alle tabeller Handicapkørsel 2005 »

 

Sidst opdateret: 13.06.2014