Statistik for busentreprenører

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for entreprenørforhold for offentlig buskørsel inkl. telebusvirksomhed og lign., men ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter.

Antallet af busser angives som de busser, der indgår i kontraktkørslen ved begyndelsen af indberetningsåret. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen.

Køreplantimer angives som de timer, den enkelte entreprenør forventes at have kontrakt på med trafikselskabet, også kørsel udenfor trafikselskabets eget geografiske område.

Kontraktsum angives som den forventede betaling.

Entreprenørstatistik, budget 2017/2018:
Budget 2017/2018

Entreprenørstatistik, budget 2015/2016:

Budget 2015/2016

Entreprenørstatistik, budget 2014/2015:
Budget 2014/2015

Entreprenørstatistik, budget 2013/2014:
Budget 2013/2014

Entreprenørstatistik, budget 2012/2013:
Budget 2012/2013

Entreprenørstatistik, budget 2010/2011:
Budget 2010/2011

Entreprenørstatistik, budget 2009/2010:
Budget 2009/2010 

Entreprenørstatistik, budget 2008/2009:
Budget 2008/2009

Entreprenørstatistik, budget 2007:
Busser per entreprenør per trafikselskab
Køreplantimer per entreprenør per trafikselskab

Entreprenørstatistik, budget 2005/06:
Alle tabeller, budget 2005/2006

 

 

Sidst opdateret: 06.11.2018