Forventede udbud for buskørsel

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har – på baggrund af trafikselskabernes indberetninger - udarbejdet en oversigt over trafikselskabernes forventede udbud.

Opgørelserne er baseret på trafikselskabernes forventninger og er ikke bindende for trafikselskaberne.

Trafikselskaberne har tidligere år indberettet data A-, B- og C-kontrakter, men da kun få af trafikselskaberne benytter denne opdeling, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med trafikselskaberne valgt ikke længere at opdele statistikken i disse kontrakttyper. I stedet angives en beskrivelse af hvilke områder og transporttyper der udbydes.

Udbud 2018-2028:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2018-2028 her


Udbud 2017-2026:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2017-2026 her

Udbud 2016-2026:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2016-2026 her

Udbud 2015-2025:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2015-2025 her

Udbud 2014-2024:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2014-2024 her

Udbud 2013-2023:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2013-2023 her

Udbud 2012-2022:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2012-2022 her

Udbud 2011-2021:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2011-2021 her

Udbud 2010-2020:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2010-2020 her

Udbud 2009-2019:
Se opgørelse for forventet udbud af buskørsel 2009-2019 her

Sidst opdateret: 06.11.2018