Statistik om handicapkørsel

Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende handicapkørsel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Den individuelle handicapkørsel udføres af Trafikselskaberne, som jf. Lov om Trafikselskaber, § 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign.

Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne.

Budget 2017:
Statistik for handicapkørsel, budget 2017

Budget 2016:
Statistik for handicapkørsel, budget 2016

Regnskab 2015:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2015

Regnskab 2014:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2014

Regnskab 2013:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2013

Regnskab 2012:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2012

Regnskab 2011:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2011 

Regnskab 2010:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2010 

Regnskab 2009:
Statistik for handicapkørsel, 2009 

Handicapkørsel 2008:
Notat om handicapkørsel 2008 »
Nøgletal for handicapkørsel 2008 »
Takster og organisering for handicapkørsel 2008 »

Tidligere år:
Handicapkørsel 2007 » - Notat udarbejdet af Trafik- og Byggestyrelsen
Alle tabeller Handicapkørsel 2007 » - Opdateret pr. 7. april 2009
Alle tabeller Handicapkørsel 2006 »
Alle tabeller Handicapkørsel 2005 »

 

Sidst opdateret: 03.07.2018