Statistik om handicapkørsel

Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende handicapkørsel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Den individuelle handicapkørsel udføres af Trafikselskaberne, som jf. Lov om Trafikselskaber, § 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover.

Regnskab 2017:

Statistik for handicapkørsel, regnskab 2017

Regnskab 2016:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2016

Regnskab 2015:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2015

Regnskab 2014:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2014

Regnskab 2013:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2013

Regnskab 2012:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2012

Regnskab 2011:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2011 

Regnskab 2010:
Statistik for handicapkørsel, regnskab 2010 

Regnskab 2009:
Statistik for handicapkørsel, 2009 

Handicapkørsel 2008:
Notat om handicapkørsel 2008 »
Nøgletal for handicapkørsel 2008 »
Takster og organisering for handicapkørsel 2008 »

Tidligere år:
Handicapkørsel 2007 » - Notat udarbejdet af Trafik- og Byggestyrelsen
Alle tabeller Handicapkørsel 2007 » - Opdateret pr. 7. april 2009
Alle tabeller Handicapkørsel 2006 »
Alle tabeller Handicapkørsel 2005 »

 

Sidst opdateret: 06.11.2018