Trafikdata til støjberegninger

Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsen udarbejder jernbanedata, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark. Trafikgrundlaget kan anvendes til støjberegninger, når der ikke foreligger mere detaljerede data for konkrete projekter.

Grundlaget indeholder tal for nuværende og fremtidig forventet trafik, for hhv. årstal 2014 og 2030. Fremtidig trafik er vurderet ud fra de besluttede projekter, inkl. Femernforbindelsen og projekterne i Togfonden DK. Opgørelsen er tilpasset Nord2000. Grundlaget opdateres i takt med den statslige trafikplan.

Du finder notatet med trafikdata til støjberegninger i boksen til højre.
Kontakt
Trafikplanlægger
Rasmus Jon Albers
Sidst opdateret: 06.11.2018