Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Den statslige trafikplan 2017-2032 har været i høring frem til 26. februar 2018. Høringssvarene er nu tilgængelige på hjemmesiden.
Når høringsnotatet er klar, vil det også være at finde her.

Udkast til den statslige trafikplan blev sendt i høring 24. november 2017, med høringsfrist den 26. februar 2017. Link til høringsudgaven findes her: Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, høringsudgave

Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken. Trafikplanen giver et overblik over besluttede projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigte – helt ned på stationsniveau. Der vil i de næste år blive ibrugtaget en række større projekter med stor betydning for jernbanens fremtid bl.a.: Signalprogrammet, elektrificering, nyt materiel, ny bane København-Ringsted, Femern Bæltforbindelsen og udvidelserne af den Københavnske metro.

Trafikplanen udarbejdes med grundlag i lov om trafikselskaber §8. I denne tredje udgave af den statslige trafikplan er der igen fokus på at opstille et fælles planlægningsgrundlag, som kan anvendes af alle aktører i den kollektive trafik med det formål at sikre god sammenhæng for de rejsende.

Denne udgave af trafikplanen er udskudt i forhold til, at det af lov om trafikselskaber fremgår, at planen skal udgives hvert 4. år. Det skyldes, at der i perioden har været usikkerhed om grundlaget for planen i forhold Togfonden, landsdækkende planer for udbud og hvilket materiel, der er til rådighed i hvilke planår. Trafikplanen hviler derfor på en række antagelser, for de områder der endnu ikke er afklarede på udgivelsestidspunktet.

Trafikplanen har været i høring og de indkomne 92 høringssvar kan findes her: Indkomne høringssvar pr. 17. april 2018 til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Evt. eftersendte høringssvar vil blive lagt ud sammen med høringsnotatet. Det er forventningen, at der vil være en færdig version af den statslige trafikplan før sommer. 

Sidst opdateret: 01.05.2018