Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 har været i høring frem til 26. februar 2018. Høringssvarene er tilgængelige på hjemmesiden.
Når høringsnotatet er klar, vil det også være at finde her.

Udkast til trafikplan for den statslige jernbane blev sendt i høring 24. november 2017, med høringsfrist den 26. februar 2017. Link til høringsudgaven findes her: Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, høringsudgave

Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken. Trafikplanen giver et overblik over besluttede projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigte – helt ned på stationsniveau. Der vil i de næste år blive ibrugtaget en række større projekter med stor betydning for jernbanens fremtid bl.a.: Signalprogrammet, elektrificering, nyt materiel, ny bane København-Ringsted, Femern Bæltforbindelsen og udvidelserne af den Københavnske metro.

Trafikplanen udarbejdes med grundlag i lov om trafikselskaber §8. I denne tredje udgave af trafikplan for den statslige jernbane er der igen fokus på at opstille et fælles planlægningsgrundlag, som kan anvendes af alle aktører i den kollektive trafik med det formål at sikre god sammenhæng for de rejsende.

Denne udgave af trafikplanen er udskudt i forhold til, at det af lov om trafikselskaber fremgår, at planen skal udgives hvert 4. år. Det skyldes, at der i perioden har været usikkerhed om grundlaget for planen i forhold Togfonden, landsdækkende planer for udbud og hvilket materiel, der er til rådighed i hvilke planår. Trafikplanen hviler derfor på en række antagelser, for de områder der endnu ikke er afklarede på udgivelsestidspunktet.

Trafikplanen har været i høring og de indkomne 92 høringssvar kan findes her: Indkomne høringssvar pr. 17. april 2018 til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Evt. eftersendte høringssvar vil blive lagt ud sammen med høringsnotatet. Det er forventningen, at der vil være en færdig version af trafikplanen for den statslige jernbane i løbet af få måneder. 

Sidst opdateret: 08.02.2019