Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Den statslige trafikplan 2017-2032 er i høring frem til 26. februar 2018

Find høringsudgaven af trafikplanen her: Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken. Trafikplanen giver et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigte – helt ned på stationsniveau. Der vil i de næste år blive ibrugtaget en række større projekter med stor betydning for jernbanens fremtid bl.a.: Signalprogrammet, elektrificering, nyt materiel, ny bane København-Ringsted, Femern Bæltforbindelsen og udvidelserne af den Københavnske metro.

Trafikplanen udarbejdes med grundlag i lov om trafikselskaber §8. I denne tredje udgave af den statslige trafikplan er der igen fokus på at opstille et fælles planlægningsgrundlag, som kan anvendes af alle aktører i den kollektive trafik med det formål at sikre god sammenhæng for de rejsende.

Denne udgave af trafikplanen er udskudt i forhold til, at det af lov om trafikselskaber fremgår, at planen skal udgives hvert 4. år. Det skyldes, at der i perioden har været usikkerhed om grundlaget for planen i forhold Togfonden, landsdækkende planer for udbud og hvilket materiel, der er til rådighed i hvilke planår. Trafikplanen vil derfor hvile på en række antagelser, for de områder der endnu ikke er afklarede på udgivelsestidspunktet.

Trafikplanen er sendt i høring hos trafikselskaber, kommuner, regioner, togoperatører og infrastrukturforvaltere med svarfrist 26. februar 2018. Høringssvar modtages på email: info@tbst.dk.

Der er informationsmøde om trafikplanen mandag den 8. januar 2018 kl. 13-15. Mødet holdes i Ørestad i auditoriet på Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S. Det er i nabobygningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilmelding til informationsmødet senest 20. december 2017 til Signe Arrhenius, som også kan kontaktes med evt. spørgsmål til planen på e-mail sia@tbst.dk.

Kontakt
Chefkonsulent
Dorte Wadum
Sidst opdateret: 18.12.2017