Firmaflyvning

Ved firmaflyvning forstås en virksomheds befordring med luftfartøj af egne ansatte som led i varetagelsen af tjenesten i virksomheden.

Firmaflyvning kan udføres af virksomheder, der enten

  • har eneråderet over det eller de luftfartøjer, der benyttes til flyvningen som registreret ejer eller som registreret bruger ved en langtidslejekontrakt, eller
  • har heltidsansat den eller de piloter, som udfører flyvningen, eller hvis firmaets (fuldtidsbeskæftigede) ejer eller medejer udfører flyvningen

Virksomheder, der ønsker at udføre firmaflyvning, skal anmelde det til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden flyvning påbegyndes.

Anmeldelsen er pålagt gebyr jf. BL 9-10

Sidst opdateret: 19.10.2017