Rapportering (BL 8-10)

Husk at du skal indberette indenfor 72 timer, når du som privatpilot oplever hændelser, begivenheder eller havari, som du har obligatorisk indberetningspligt for at oplyse om.

Når du som pilot kommer ud for visse begivenheder eller hændelser, eller endnu værre for et havari, er der visse oplysninger, du skal afgive til enten Havarikommissionen (HCLJ) eller til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

To BL’er er centrale i den sammenhæng, nemlig:

  • BL 5-40 Bestemmelser om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser og
  • BL 8-10 Bestemmelser om obligatorisk indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder. Her er FSR-rapporten relevant for piloten.

Bemærk, at begge BL’er handler om indberetninger, der er obligatoriske.

Du har altså pligt til at indberette. Pligten til indberetning er indført, fordi det derved er muligt for andre at lære af de fejl, du selv begår.

I et bilag til BL’en fremgår det hvilke begivenheder, en privatflyver har pligt til at indberette. Grænsedragningen mellem hændelser og begivenheder er mere vanskelig – men brug din bedste dømmekraft, og er du i tvivl så spørg, enten hos HCLJ eller hos Trafikstyrelsen, så vejleder vi dig i den rette rapporteringsvej.

Husk at du skal indberette indenfor 72 timer.

Sidst opdateret: 19.10.2017