Dansk Faldskærms Union (DFU)

Dansk Faldskærms Union har af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne, samt andre opgaver i forbindelse med faldskærmsspring, herunder udpegning af springledere.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Dansk Faldskærms Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 4326 2777
Telefax +45 4343 0345

Hjemmeside: www.dfu.dk
E-mail: dfu@dfu.dk
DFU UHF Radio Frekvens 445.500 MHZ

Regelgrundlag
Sidst opdateret: 07.11.2019