Dansk Gyrokopter Union

Dansk Gyrokopter Union har af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, godkendelse af flyvetilladelser, godkendelse af skoleflyvepladser, samt almindeligt tilsyn vedrørende ultralette gyroplaner.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Dansk Gyrokopter Union 
Cartsen B. Svendsen
Stenkær 27 
2765 Smørum

e-mail: carsten@cb-svendsen.dk

Regelgrundlag
Sidst opdateret: 07.11.2019