Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU)

Dansk Hanggliding og Paragliding Union har af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne, samt andre opgaver i forbindelse med flyvning med dragefly og glideskærme.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

KDA-Huset
Lufthavnsvej 28
4000 Roskilde

Hjemmeside: www.dhpu.org
e-mail: dhpu@dhpu.dk

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 1000 til 1600.

Sekretariat:
Anders Madsen, telefon +45 46141509

Regnskab:
Birgit Eldov, telefon +45 46141509

Regelgrundlag
Sidst opdateret: 04.02.2019