Dansk Motorflyver Union (DMU)

DMU's formål er at fremme interessen for og lette adgangen til privat- og forretningsmæssig flyvning i Danmark, at arbejde for motorflyvningens vilkår og at virke for flyvesikkerheden.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overdraget DMU opgaven med varetagelse af flyveprøver for opnåelse af privatflyvercertifikat (PPL(A)).

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Dansk Motorflyver Union
Limfjordsgade 121, Gjøl
9440 Aabybro
Telefon: +45 78 78 21 90
Web: www.flyvdmu.dk
e-mail: mail@flyvdmu.dk

 

Sidst opdateret: 07.11.2019