Kongelig Dansk Aeroklub

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) er Danmarks luftsportsforbund. KDA er en interesseorganisation for sportslig, privat og forretningsmæssig flyvning i Danmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt KDA som sprogtestvirksomhed. Det betyder at de uddannede sprogassessorer kan foretage sprogtest i henhold til BL 6.08 og KDA's godkendelse.

Alle sprogassessorer i KDA's sprogtestvirksomhed kan foretage sprogtest af indehavere med BEG og N-BEG radiocertifikat.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan disse rettes til unionens sekretariat:

Kongelig Dansk Aeroklub
Lufthavnsvej 28
4000 Roskilde
Telefon: +45 4614 1500
Web: www.kda.dk
e-mail: kda@kda.dk

 

Sidst opdateret: 07.11.2019