Arbejdsmiljørådet for luftfart

Arbejdsmiljørådet for luftfart er nedsat for at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj. På denne side finder du information om arbejdsmiljørådets opgaver og repræsentanter.

Arbejdsmiljørådets opgaver
Rådet kan stille forslag til og medvirke ved udarbejdelsen af nye regler for arbejdsmiljø. Rådet kan også på eget initiativ tage spørgsmål op, som har betydning for arbejdsmiljøet for de flyvende besætninger.

Rådet kan herudover behandle de sager, som transport- og bygningsministeren eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forelægger for rådet. (Lov om Luftfart, kapitel 4 A, § 40 h., stk. 2)
Emnerne for arbejdsmiljørådet spænder vidt. Rådet udsender hvert år en årsberetning, der nærmere beskriver de sager mv. som rådet har beskæftiget sig med i det forgangne år. Seneste årsberetning fremgår af højre kolonne.

Arbejdsmiljørådets sammensætning
Arbejdsmiljørådet for Luftfart består af en uvildig formand, 4 repræsentanter for de ansatte besætningsmedlemmer og 4 repræsentanter for arbejdsgiverne. Transport- og bygningsministeren beskikker rådets formand, øvrige medlemmer og stedfortrædere for 3 år ad gangen.

Repræsentanterne for de ansatte besætningsmedlemmer og arbejdsgiverne skal beskikkes efter indstilling fra de berørte organisationer og virksomheder blandt personer, som har praktisk kendskab til tjeneste på luftfartøj.

Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltager i rådets arbejde og møder med hver en repræsentant uden stemmeret.

Kontakt

Arbejdsmiljørådet for Luftfart
Sekretariatet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14 
2300 København S
Telefon + 45 7221 8800
E-mail info@trafikstyrelsen.dk
Sidst opdateret: 28.05.2018