Arbejdsulykker

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder hvert år en statistik over arbejdsulykker på baggrund af de indrapporterede arbejdsskader.

Arbejdsulykker 2017
Faldet i antallet af arbejdsskader inden for dansk luftfart er fortsat i 2017. I 2017 blev der anmeldt i alt 29 arbejdsskader, hvilket er 18 færre i forhold til 2016. Set over de sidste 10 år er der tale om det laveste antal arbejdsskader.

Skadens art
Som det har været tilfældet i alle årene, er det fortsat kategorien ”Forstuvning/forvridning/forstrækning” der udgør langt den største gruppe med 16 skader i 2017. På den efterfølgende plads kommer ”Bløddelsskade” 5 skader.

Skadet kropsdel

I modsætning til året før er det igen ryg skader der dominerer kategorien ”skadet legemsdel” med 9 anmeldte skader i 2017. ”Hofte/ben mv.” og ”Skulder/arm/hånd” når op på 6 anmeldte skader. Set over de seneste 5 år er det derfor fortsat kategorien ”Ryg”, der udgør den største gruppe med 61 anmeldelser.

Årsag til skaden

Skader i forbindelse med håndtering af Trolley topper i 2017 listen sammen med skader sket på grund af trange plads forhold i denne kategori. Her er der anmeldt hhv. 4 skader, mens de efterfølgende årsager fordeler sig på turbulens (3), hårde landinger (2), passagerer (2), håndbagage (2) og glatte gulve.

Type af arbejdsulykke (hvordan skete ulykken)
Kategorien ”Fald” udgør den største gruppe med 5 anmeldte skader og bliver efterfulgt med 3 anmeldte skader på hhv. ”dårlige arbejdsstillinger”, ”påkørsel” og ”stødt ind i skarp kant”.

Uarbejdsdygtighed
I 2017 viser det sig at der blev anmeldt flere kortvarige skader mellem 1-3 sygedage, til gengæld er vi på samme niveau igen som i 2016 med skader der varede mellem 4-14 dage. Lyspunkt er dog at de længere varende fravær er aftaget betragteligt i 2017.

Link til statistik 2017
Sidst opdateret: 06.07.2018