Arbejdsulykker

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder hvert år en statistik over arbejdsulykker på baggrund af de indrapporterede arbejdsskader.

Arbejdsulykker 2016

Faldet i antallet af arbejdsskader inden for dansk luftfart er fortsat i 2016.

I 2016 blev der anmeldt i alt 45 arbejdsskader, hvilket er 3 færre i forhold til 2015 og 12 færre i forhold til 2014 svarende til et fald på henholdsvis 6% og 21%. Set over de sidste 10 år er der tale om det 3. laveste antal arbejdsskader.

Skadens art

Som det har været tilfældet i alle årene, er det fortsat kategorien ”Forstuvning/forvridning/forstrækning” der udgør langt den største gruppen med 21 skader (46%). På de efterfølgende pladser kommer henholdsvis ”Bløddelsskade” og ”Sårskade” med henholdsvis 9 og 3 skader. Set over en 5-årig periode udgør kategorien ”Forstuvning/forvridning/forstrækning” 45% af samtlige skader, hvor ”Bløddelsskade” og ”Sårskade” i samme periode udgør henholdsvis 14% og 8%.

Skadet kropsdel

I modsætning til de tidligere år er det ikke kategorien ”Ryg”, der fremstår som den mest udsatte kropsdel i 2016. Det er i stedet kategorien ”Fingre”, der med 10 skader svarende til 22% af samtlige skader udgør den største kategori. På de efterfølgende pladser kommer kategorien ”Ryg” med 8 anmeldte skader og kategorierne ”Hofte/ben mv.” og ”Skulder/arm/hånd” begge med 7 anmeldte skader, svarende til henholdsvis 18 og 16%. Set over de seneste 5 år er det dog fortsat kategorien ”Ryg”, der udgør den største gruppe med 59 anmeldelser svarende til 24%. Herefter kommer kategorien ”Skulder/arm/hånd” med 16% og kategorien ”Fingre” med 14%.

Årsag til skaden

”Turbulens” udgør også i 2016 den største kategori, nu med 8 skadesanmeldelser svarende til 18%. På de efterfølgende pladser kommer kategorierne ”Hård landing” med 5 og ”Trappe” med 4 skadesanmeldelser. Med ”Trappe” menes fald på flytrappe. Skader opstået på baggrund af trolleys, ser ud til at være faldende, og udgør i 2016 kun 3 skader. Set over en 5-årig periode, udgør årsagen ”Turbulens” sammenlagt nu den største gruppe med 35 tilfælde svarende til 14% efterfulgt af ”Trolleys” med 13% og ”Hård landing” med 10%.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens håb, at det i 2016 udarbejdede vejledningsmateriale i form af videofilm- og fakta ark omkring korrekt siddestilling på jumpseat under start og landing samt kabineper-sonalets ageren under turbulens kan være med til at nedbringe antallet af arbejdsskader inden for disse årsager i de kommende år. 

Type af arbejdsulykke (hvordan skete ulykken)

I lighed med 2015 er det kategorien ”Fald”, der udgør den største gruppe med 10 anmeldte skader svarende til 22%. Herefter følger ”Turbulens” med 7 anmeldte skader og ”Tryk gennem rygsøjlen” og ”Stødt ind i skarp kant”; begge med 5 anmeldelser til følge. Kategorien ”Tryk gennem rygsøjlen” forbinder sig i øvrigt typisk med ”Hård landing” som jo også har en fremtrædende plads som nummer 2 under gruppen ”Årsag til skaden”.

Set over en 5 årig periode har ”Turbulens” medført 30 skadesanmeldelser, hvilket udgør 12% af samtlige skadesanmeldelser. ”Fald” har i samme periode ført til 32 anmeldelser, og er dermed den største gruppe med 13%. ”Træk og skub”, der tidligere har været blandt de dominerende grupper udgør nu 10%.

Uarbejdsdygtighed

Det er fortsat kategorien ”4-14 dages” fravær, der udgør den største gruppe efterfulgt af kategorien under 1 dags fravær, der i princippet ikke skal registreres, men som bliver registreret alligevel for at give et så tydeligt billede af hvilke arbejdsskader, der indtræffer inden for luftfart.

Nye initiativer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Arbejdsmiljørådet for Luftfart og BAR Transport netop færdiggjort udarbejdelsen af en egentlig arbejdsmiljøhåndbog til brug for flyvende besætnings-medlemmer inden for dansk luftfart. Det er vort håb, at håndbogen kan være med til, at øge fokus på arbejdsmiljøet og dermed forhåbentlig være med til, at fortsætte den gode udvikling i retning af endnu færre arbejdsskader.

Sidst opdateret: 08.03.2018