Arbejdsmiljøtilsyn

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører vi tilsyn med arbejdsmiljø om bord i danske luftfartøjer.

På arbejdsmiljøområdet er det vores mål at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for civil luftfart. Det gør vi, ved at:

 

  • Føre tilsyn med luftfartsselskaberne
  • Udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold
  • Informere om arbejdsmiljøforhold i form af udsendelse af vejledninger, videoklip, informationsmøder mv.

Tilsyn

Det er os, som fører tilsyn med, at arbejdsmiljøbekendtgørelsen for besætningsmedlemmer og deres arbejdsgivere overholdes ude i luftfartsselskaberne. Vi vejleder også om arbejdsmiljøforhold, som kan forbedres. Et arbejdsmiljøtilsyn er dog ikke en form for godkendelse, der fritager selskabet for sit ansvar for arbejdsmiljøet.

Regler

På arbejdsmiljøområdet er det kapitel 4 A i Luftfartsloven samt serien af arbejdsmiljøbekendtgørelser, som er gældende. Området reguleres i høj grad af EU direktiver, som vi implementerer i gældende lovgivning. Desuden står vi for løbende at revidere gældende bestemmelser. Udover den interne og eksterne høring i forbindelse med nye regler, bliver Arbejdsmiljørådet for Luftfart også hørt.

Information

Vi tilstræber at arrangere et arbejdsmiljøtemamøde eller et roadshow med 1-2 års mellemrum, hvor der informeres om et aktuelt emne, og hvor der er mulighed for dialog og debat. Vi deltager også gerne i andre former for møder med relation til arbejdsmiljø. Desuden udgiver vi arbejdsmiljøvejledninger, som er et redskab til sikkerhedsorganisationen og øvrige som er involveret i arbejdsmiljøarbejde.

Mere information

Krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdspladsvurdering m.m. vil komme snarest her på siden.

Sidst opdateret: 16.03.2017