Lovpligtig uddannelse

Medlemmer af arbejdsmiljøudvalget samt arbejdsgiverrepræsentanter i selskaber med 1-9 ansatte skal gennemgå en arbejdsmiljøuddannelse ifølge Arbejdsmiljøbekendtgørelsen kapitel 10.

Det primære formål med arbejdsmiljøuddannelsen er at kvalificere arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter til at samarbejde om de opgaver, der skal løses af arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøuddannelsen varer 3 dage og afvikles som 2 moduler med dag 1 og 2 sammenhængende og dag 3 cirka 1 måned efter første modul. Uddannelsen indeholder emner som arbejdsmiljøorganisationens pligter, ansvar og samarbejde, arbejdsmiljøpåvirkninger ombord, arbejdspladsvurdering mv.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltager desuden fast på sidste del af arbejdsmiljøuddannelsen. Typisk er det af 1½-2 timers varighed. Vi kommer med et oplæg om myndigheden generelt, funktion, ansvar og pligter samt samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen etc.
Kursusarrangører af arbejdsmiljøuddannelsen skal indsende uddannelsesplan til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som godkender denne og dermed kursusarrangøren. Der er for tiden 2 godkendte kursusudbydere af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for besætningsmedlemmer:

ArbejdsmiljøCentret A/S

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver ArbejdsmiljøCentret tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse målrettet besætningsmedlemmer og deres arbejdsgivere inden for luftfart. Uddannelsen er særligt tilpasset de arbejdsmiljøudfordringer, som medarbejderne møder i branchen.

Tilmeld dig her. Find ”Arbejdsmiljøuddannelsen for luftfart” i listen over kurser.

Du modtager straks bekræftelse på din tilmelding, som er din dokumentation for, at du er rettidigt tilmeldt den lovpligtige uddannelse senest 4 uger efter, at du er blevet valgt, som det er påkrævet. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemgået senest 8 måneder efter valg og oprettelse af arbejdsmiljøorganisation.CRECEA A/S

Afvikler ikke lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for luftfart for tiden.


Mere information

Ved tilmelding til kurser, kontakt:

ArbejdsmiljøCentret A/S

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Dynamovej 11
2860 Søborg
Tlf.: 8710 8900
Mail: kursus@amcentret.dk
Vi tilbyder kurser over hele landet.

Her tilmelder du dig: Kursusoversigt
Du skal vælge ”Arbejdsmiljøuddannelsen for luftfart”


CRECEA A/S
Kongsvang Allé 25
8000 Aarhus
Tlf. 7010 8600 eller 2428 9172
Mail: jkj@crecea.dk

Kursus katalog

Mulige kursussteder hos Crecea er i Aarhus, Odense og København. 

Sidst opdateret: 03.07.2018