Lovpligtig uddannelse

Medlemmer af arbejdsmiljøudvalget samt arbejdsgiverrepræsentanter i selskaber med 1-9 ansatte skal gennemgå en arbejdsmiljøuddannelse ifølge Arbejdsmiljøbekendtgørelsen kapitel 10.

Det primære formål med arbejdsmiljøuddannelsen er at kvalificere arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter til at samarbejde om de opgaver, der skal løses af arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøuddannelsen varer 3 dage og afvikles som 2 moduler med dag 1 og 2 sammenhængende og dag 3 cirka 1 måned efter første modul. Uddannelsen indeholder emner som arbejdsmiljøorganisationens pligter, ansvar og samarbejde, arbejdsmiljøpåvirkninger ombord, arbejdspladsvurdering mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltager desuden fast på sidste del af arbejdsmiljøuddannelsen. Typisk er det af 1½-2 timers varighed. Vi kommer med et oplæg om myndigheden generelt, funktion, ansvar og pligter samt samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen etc.

Kursusarrangører af arbejdsmiljøuddannelsen skal indsende uddannelsesplan til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som godkender denne og dermed kursusarrangøren. Der er for tiden 2 godkendte kursusudbydere af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for besætningsmedlemmer:

CRECEA

”Afvikler ikke lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for luftfart for tiden”

-------------------

Arbejdsmiljøcentret
Dynamovej 11, 2th
2860 Søborg

Tina Mulvad Jørgensen · Seniorkonsulent

Mobil 93 20 57 57

tmj@amcentret.dk


Datoer i 2018:

13-14 marts +17 april

24-25 oktober + 20. novemberMere information

Ved tilmelding til kurser kontaktes:

CRECEA A/S

Kongsvang Allé 25
8000 Aarhus

Tlf. 7010 8600 eller 2428 9172

Mail: jkj@crecea.dk

Kursus katalog

Mulige kursussteder hos Crecea er i Aarhus, Odense og København. 

-------------

Arbejdsmiljøcentret
Dynamovej 11, 2th
2860 Søborg

Tina Mulvad Jørgensen · Seniorkonsulent

Mobil 93 20 57 57

tmj@amcentret.dk


Sidst opdateret: 08.05.2018