Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

I forbindelse med den gennemførte lovændring i februar 2015 skal medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse nu tilbydes en supplerende uddannelse.

Den supplerende uddannelse er svarende til:
  • 2 dages varighed i det første funktions år og
  • 1½ dags varighed i de efterfølgende funktions år

Formålet med den supplerende uddannelse er, at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerne hos henholdsvis arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Den supplerende uddannelse er et tilbud, og det står derfor medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen frit, hvorvidt de vil deltage eller ej.

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal være tilbudt og påbegyndt inden for samme funktions år.

Med virkning fra 1. januar 2017 kan der dog indgås en aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte om at supplerende uddannelse indenfor valgperioden sammenlægges og gennemføres samlet. Der kan dog maksimalt sammenlægges supplerende uddannelse af 3 dages varighed.

Arbejdsmiljørådet for Luftfart har som inspiration til den målrettede arbejdsmiljø opdatering inden for luftfart ladet udarbejde nogle forslag til kurser. Nærmere oplysninger om det enkelte kursus kan fås ved henvendelse til pågældende kursusarrangør.

CRECEA 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelseAPV – fra kortlægning til handling

Kurset er aflyst.

 

Mere information

Ved tilmelding til kurser kontaktes:

CRECEA A/S
Kongsvang Allé 25
8000 Aarhus

Tlf. 7010 8600 eller 2428 9172

Mail:Lena Kristiansen på lkr@crecea.dk

Kursus katalog

Mulige kursussteder hos Crecea er i Aarhus, Odense og København.


COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Tlf. 5640 0000 eller 5640 8448

Mail: pjn@cowi.dk

COWIs generelle kursuskalender


Supplerende kurser


ingen pt

Sidst opdateret: 08.05.2018