FAQ om droneflyvning på Færøerne

Læs også Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens information om de nye regler for flyvning med droner i bymæssigt område her.

Læs også om forventninger til regler for flyvning med droner udenfor bymæssigt område her.

Hvornår træder reglerne i kraft?

De nye regler for flyvning med droner i bymæssigt område træder i kraft 1. september 2016 i Danmark. Nye regler for flyvning med droner udenfor bymæssigt (herunder også modelfly) for Færøerne er ikke vedtaget eller udarbejdet.

Kan man betragte en kameraoperatør som dronefører således at vedkommende må opholde sig i sikkerhedsområdet?
Ja.

Hvor indhenter man information om restriktioner i brugen af luftrum?
Det gør man via NOTAM systemet som findes på www.briefing.naviair.dk. Naviair arbejder med at lave en særlig udgave af dette system specielt rettet på droneflyvning.

Er der lavet om i regler for overflyvning af naturfølsomme områder?
Nej, reglerne jf. BL 7-15 er de samme. Særlige tilladelser til flyvning i naturfølsomme områder udstedes kun på baggrund af anbefaling fra Naturstyrelsen, hvor der er foretaget en vurdering af konsekvenserne ved de påtænkte flyvninger.

Bliver maksimal højde for droneflyvning hævet?
Ja for flyvning over bymæssigt område hæves den maksimalt tilladte højde til 120 m over terræn. Udenfor bymæssigt område gælder fortsat maksimalt tilladt højde på 100 m over terræn. 

Hvilke krav stilles der til den logbog hvor flyvninger skal føres?
Logbogen skal indeholde de i bekendtgørelsen anførte oplysninger, dække flyvninger mindst 2 år tilbage og kunne fremvises på forlangende. Hvis disse krav opfyldes af et IT system der logger disse oplysninger lever man op til krav om logbog.
Sidst opdateret: 07.11.2019