Air Operator's Certificate (AOC) & EU-Licens

For at tilgodese en pålidelig og tilstrækkelig service og for at sikre, at et luftfartsselskab til enhver tid drives efter sunde økonomiske principper med en høj sikkerhedsmæssig standard, skal vi som national myndighed udstede licens til luftfartsselskaber jf. EU's forordning nr. 1008/2008 af 24. september 2008.

Af forordningen fremgår det bl.a. at luftfartsselskaber, som får udstedt en licens for første gang, fyldestgørende skal kunne dokumentere, at man til enhver tid kan opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser opgjort på et realistisk grundlag i et tidsrum på 24 måneder fra driftens påbegyndelse, og at man kan dække de faste og variable omkostninger i forbindelse med virksomhedens forretningsplan opgjort på et realistisk grundlag i et tidsrum på tre måneder fra driftens påbegyndelse, uden at der tages hensyn til driftsindtægterne.

Selskaber med licens til erhvervsmæssig luftfart skal efter hvert regnskabsår indsende en "Økonomisk Rapportpakke" bilagt det seneste årsregnskab til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vi gennemgår materialet, og der laves en økonomisk analyse af selskabet. I analysen vurderes det, om selskabet drives efter økonomisk sunde principper. Hvis det er tilfældet, sender vi et godkendelsesbrev til selskabet.

Hvis der er tydelige tegn på, at et luftfartsselskab, har finansielle problemer, kan vi til enhver tid tage luftfartsselskabets økonomiske resultater op til vurdering og kan suspendere eller tilbagekalde licensen, hvis det ikke kan godtgøres, at selskabet kan opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser i en tolvmåneders periode. Vi også har mulighed for at udstede en midlertidig licens, indtil en finansiel rekonstruktion af luftfartsselskabet har fundet sted, forudsat at det ikke indebærer nogen sikkerhedsrisiko.

Sidst opdateret: 04.02.2019