Drager og Balloner

Der er i Danmark forskellige festivaler hvor der opsættes drager og balloner i stor højde. Hvis du skal afholde en sådan festival kan det være nyttigt at undersøge, hvorvidt du skal søge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilladelse inden festivalen afholdes.

Det er i Danmark tilladt at flyve i højder ned til 150 m over terræn, og derudover så flyver militæret og lægehelikopterne i højder der er endnu lavere.

Hvis du vil opsætte drager eller balloner i 100 m højde eller derover, eller hvis du befinder dig inden for et beskyttet område nær en lufthavn, skal det anmeldes til styrelsen. Du kan se om det påtænkte område ligger inden for et beskyttet område til en lufthavn, ved at gå ind på kort.plansystem.dk og under fanen ”Luftfart” vælge ”Hindringsplaner”.

Hvis du skal ansøge styrelsen om opsætning af drager eller balloner bedes du benytte vores ansøgningsskema som findes til højre her på siden. Vær opmærksom på, at alle sager behandles efter regning og indeholder en høringsperiode af relevante parter, herunder Forsvaret. Det anbefales at søge i god tid, sagsbehandling og høringsperiode må forventes at overstige 4 uger.

Ved opsætning af drager og balloner over 100 m er det derudover vigtigt at udsende en varsling til luftfarten, en såkaldt NOTAM. Dette vil også fremgå som vilkår af styrelsens godkendelse. Vi kan henvise til vejledningen i højre side ved udsendelse af NOTAM.

Ovenstående beskrivelse gælder alene for balloner der er fæstnet i jorden. Balloner der flyver frit er flyvende objekter og reguleres efter BL 7-9 ”Bestemmelser om ubemandede friballoner”. Du kan læse mere om friballoner i vores ”spørgsmål og svar” kolonne i venstre side.
Mere information
NOTAM Til udsendelse af NOTAM kan denne skabelon benyttes
Briefing kontor:
Du skal sende udfyldte skabelon til Naviair’s briefingskontor som har følgende kontaktoplysninger:

International NOTAM Office
AIS Briefing
Naviair
Naviair allé 1
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel: (+45) 32478272
Fax: (+45) 32500286
Email: briefing@naviair.dk

Ansøgningsskema - hindringer

Lovstof:
BL 3-10 Lov om luftfart
Sidst opdateret: 04.12.2017