Frekvensadministration

For at få tildelt en frekvens for civil luftfart ansøges der til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hent ansøgningen her. 

Under forudsætning af, at det ikke giver anledning til frekvensforstyrrelser, fremsender vi forslag til tildeling af frekvens til høring i de Europæiske lande jf. EANPG, European Procedures for Frequency Co-ordination. Når vi modtager accept af forslag til tildeling af frekvens, fremsender vi efterfølgende information om registrering af frekvens.

I de tilfælde, hvor vi modtager indsigelse mod tildeling af frekvens til civil luftfart, må en ny frekvens findes. Når høringsprocessen er afsluttet, fremsender vi brev med tilladelse til brug af frekvens for civil luftfart på vilkår.

Kontakt
Luftfartsinspektør
Flemming K. Madsen
Mere information

EANPG er en forkortelse af "European Air Navigation Planning Group".

Sidst opdateret: 07.11.2019