Helikopterflyvepladser på land

Alle helikopterflyvepladser der benyttes mere end lejlighedsvis registreres i henhold til BL 3-7. Såfremt der udføres erhvervsmæssig lufttransport skal pladsen teknisk godkendes efter BL 3-8. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen er godkendende myndighed, og fører derudover løbende tilsyn med de pladser der er godkendt efter BL 3-8.

 

Ansøgning om godkendelse

For ansøgning om etablering af en helikopterflyveplads der skal benyttes til erhvervsmæssig lufttransport skal der søges ved at udfylde Ansøgningsskema for etableringstilladelse til helikopterflyvepladser på land som findes her på siden. Du skal som ansøger opnå en etableringstilladelse inden du påbegynder byggeriet af helikopterflyvepladsen.

 

Før helikopterflyvepladsen må tages i brug til erhvervsmæssig lufttransport skal der opnås en teknisk godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøgning herom sker gennem udfyldelse af Ansøgningsskema for teknisk godkendelse til helikopterflyvepladser på land. Ansøgningsskemaet kan findes i højre side (link). Vær opmærksom på, at der i forbindelse med ansøgning om teknisk godkendelse skal medsendes en endelig version af flyvepladshåndbogen.

 

Før der udstedes en teknisk godkendelse skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ud over gennemgang af de fremsendte dokumenter, ud og fysisk besigtige den etablerede plads. Besigtigelsen kan først finde sted efter at ansøger har fuldendt byggeriet inklusiv samtlige installationer og det tilhørende udstyr. Yderligere skal personalet på pladsen opnå den fornødne træning inden den tekniske godkendelse udstedes.

Alle ansøgninger bedes sendt til info@tbst.dk

 

HEMS-pladser

Alle faste helikopterflyvepladser der etableres med det formål at servicere den landsdækkende akutlægehelikopterordning betragtes som værende etablerede til erhvervsmæssig lufttransport, og skal derfor opnå en teknisk godkendelse.

 

Hævede helikopterflyvepladser

Helikopterflyvepladser der etableres over terræn, f.eks. på taget af en bygning, betragtes som hævede pladser og skal opfylde en række andre krav end almindelige pladser på jorden. Kravene fremgår forskellige steder i BL 3-8, samt af appendix 1 til ansøgningsskemaerne.

 

Gebyr

Alle ansøgninger behandles efter regning i henhold til den til enhver tid gældende gebyrbekendtgørelse for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Særligt

Ansøgere bedes være opmærksomme på, at der findes selvstændige krav til godkendelse af flybrændstofanlæg (BL 3-6), Kommunikationsanlæg (BL 7-22) og Meteorologisk udstyr (BL 7-18).

Sidst opdateret: 07.11.2019