Laserlys

Laserlys benyttes ofte udendørs i forbindelse med festivaler, koncerter eller andre større arrangementer. Tænker du at benytte laserlys, bør du være opmærksom på nedenstående forhold.

Laserlys kan være særdeles farligt for flytrafikken, da det kraftige lys kan medføre øjenskader hos piloter. Dette kan i yderste konsekvens få fatale følger. På denne baggrund er der i Danmark fastsat regler for brug af kraftigt laserlys udendørs. Reglerne er beskrevet i BL 3-41 Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål.

Alt laserlysudstyr i klasserne 3B og 4 er omfattet af disse regler, og skal man benytte sådan udstyr skal man sikre sig, at man lever op til kravene i BL’en. Almindelige projektører og laserlys i klasserne 1, 2 og 3A er ikke omfattet af reglerne.

Luftrummet er opdelt i forskellige zoner, som hver især har forskellige tolerancer for laserlys. Dette betyder, at såfremt man vil benytte laserlys i de omfattede klasser inden for 18,5 km af en flyveplads der er godkendt til natbeflyvning, skal der indhentes en dispensation fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Områderne der er underlagt ansøgning om dispensation fremgår af bilag 1 til BL 3-41 og er angivet på www.kort.plandata.dk under temaet "Laserfrie zoner".

Vigtigt: Du skal udsende NOTAM til de flyvende om det område, hvor du udsender laserlys og i hvilken højde det når op (dog maksimalt op til og ikke over 3500 fod udenfor de markerede områder).Det er derudover vigtigt at være opmærksom på, at laserlyset uanset hvor i landet det benyttes, som udgangspunkt ikke må komme op over 3500 fods (ca. 1100 m) højde over havoverfladen.

Det er brugeren af udstyret, som er juridisk ansvarlig for overholdelsen af regelsættet.

Ønsker du en dispensation til brug af laserlys udendørs skal du benytte skemaet som findes i menuen til højre, og sende det til info@tbst.dk. Vær opmærksom på, at der kan være en vis sagsbehandlingstid, særligt såfremt der er ønske om at benytte laserlys i de laserfrie zoner eller i luftrum over 3500 fod.

Alle ansøgninger vil blive behandlet efter regning, og vil indeholde en høringsperiode hvor relevante lufthavne samt Naviair inkluderes.
Mere information
NOTAM Til udsendelse af NOTAM kan denne skabelon benyttes
Briefing kontor:
Du skal sende udfyldte skabelon til Naviair’s briefingskontor som har følgende kontaktoplysninger:

International NOTAM Office
AIS Briefing
Naviair
Naviair allé 1
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel: (+45) 32478272
Fax: (+45) 32500286
Email: briefing@naviair.dk

Ansøgningsskema - laserlys
BL 3-41 Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs
formål
Sidst opdateret: 07.11.2019