Luftfart, Planlægning og arealanvendelse

Ændring af arealanvendelsen i form af byggeri og anlæg på landjorden er i de fleste tilfælde uden betydning for luftfarten og flyvesikkerheden.

Der er dog nogle områder, hvor der kan være konflikter.

Der er i Lov om Luftfart fastsat en række bestemmelser for at sikre indflyvningen til de lufthavne og flyvepladser, der er åbne for offentligheden. Endvidere er der bestemmelser, der beskytter de luftfartsanlæg (kommunikations- og navigationsanlæg samt radarer), som flytrafikken er afhængige af. Endelig er der krav om, at anlæg højere end 100 m skal godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen. Arbejdet må først påbegyndes, når styrelsen - efter koordinering med Forsvaret – har udstedt en attest, som bl.a. kan indeholde krav om lysafmærkning.

Derudover kan opstilling af solcelleanlæg og brug af laserlys i visse tilfælde give anledning til flyvesikkerhedsmæssige problemer.

For at mindske risikoen for kollisioner mellem fugle og fly har Trafik- og Byggestyrelsen i BL 3-16 fastsat bestemmelser om, at flyvepladser med regelmæssig transport af passagerer og fragt skal holde øje med og forsøge at forhindre, at der indenfor en radius af 13 km placeres anlæg, der kan tiltrække fugle.

Endelig er det vigtigt, at Trafik- og Byggestyrelsen bliver involveret i planlægningen vedrørende både bestående og nye flyvepladser. Dette gælder bl.a. vedfastlæggelse af forudsætninger for støjberegninger samt i forbindelse med udkast til miljøgodkendelser.

Ved klik på menuen i venstre side kan man få en mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder indenfor luftfarten, som der skal holdes øje med i forbindelse med planlægningen.

Luftfartens interesseområder er for nylig lagt ud på plansystem.dk. Formålet hermed er først og fremmest at forbedre planlæggernes (herunder kommunernes) mulighed for at undgå konflikter med luftfartens interesseområder.
Sidst opdateret: 15.01.2019