Luftfartsanlæg

Rundt om i landet – og især tæt ved flyvepladserne - er der opstillet en række anlæg, som luftfartøjer og flyveledelsen benytter sig af. Det drejer sig om kommunikationsanlæg, navigationsanlæg og overvågningsanlæg (radar). Populært kaldet CNS-anlæg. C for Communications, N for Navigation og S for Surveillance.

Funktionaliteten af disse anlæg – og dermed flyvesikkerheden - kan blive påvirket ved byggeri, eller geostrukturelle ændringer i landskabet. F. eks. ved opførelse af bygninger, master eller vindmøller, men også større jordvolde, grundvandssænkning etc. kan have indflydelse på anlæggets funktion. Ligeledes kan udstyr, eller maskiner have indflydelse – f. eks. kraner.

Nogle luftfartsanlæg er helt eller delvis sikret med servitutter i en radius af 300 m, men dette udgør desværre sjældent en tilstrækkelig beskyttelse. Vindmøller har vist sig at kunne påvirke flere af ovennævnte typer anlæg i afstande op til 15 km fra anlægget men ikke alle typer anlæg er dog så følsomme.

Anlæggene er vist på plansystem.dk, og her fremgår også de aktuelle respektafstande henholdsvis for anlæg og byggeri og for vindmøller.

Det er NAVIAR der driver langt de fleste lufttrafiktjeneste anlæg, Forsvaret har også enkelte anlæg i drift. Ved planlægning af byggeri og anlæg samt vindmøller indenfor de angivne respektafstande bør nærmeste flyveplads, kontaktes. I tvivlstilfælde vil Naviair normalt kunne svare på hvem der har ansvaret for det pågældende anlæg.

Mere information
Naviair vil normalt kunne svare på, hvem der har ansvaret for det pågældende anlæg, og kan kontaktes på: naviair@naviair.dk
Sidst opdateret: 07.11.2019