Luftfartsanlæg

Rundt om i landet – og især tæt ved flyvepladserne - er der opstillet en række anlæg, som de luftfarende og flyveledelsen benytter sig af. Det drejer sig om radarer, kommunikationsanlæg (Com Site) og radionavigationsanlæg (DME, VOR, Locator, NDB).

Funktionaliteten af disse anlæg – og dermed flyvesikkerheden -kan blive påvirket ved byggeri og anlæg tæt herpå (i en radius af 1-3 km). Særligt bygninger med store reflekterende metalflader kan have en påvirkning, men også andre typer anlæg og byggeri (metal konstruktioner som broer/kraner) kan have en indflydelse.

Nogle luftfartsanlæg er helt eller delvis sikret med servitutter i en radius af 300 m, men dette udgør desværre sjældent en tilstrækkelig beskyttelse.

Først og fremmest har vindmøller har vist sig at kunne påvirke flere af ovennævnte typer anlæg i afstande op til 15 km fra anlægget.

Problemstillingen er belyst at den europæiske luftfartsorganisation EUROCONTROL i vejledningen: Guidelines on How to Assess the Potential Impact of Wind Turbines on Surveillance Sensors og ICAO EUR Doc 15 (European Guidance Material on managing building restricted areas).

Anlæggene er vist på plansystem.dk, og her fremgår også de aktuelle respektafstande henholdsvis for anlæg og byggeri og for vindmøller.
 
Det er NAVIAR der driver langt de fleste af anlæg.

Ved planlægning af byggeri og anlæg samt vindmøller indenfor de angivne respektafstande bør koncessionshaver kontaktes.
Mere information
Kontaktinformation til koncesesionshavere på radionavigationsanlæg.

Aarhus Lufthavn (radar 7), Ny Lufthavnsvej 24 DK-8560 Kolind, info@aar.dk

Billund Lufthavn (Billund NDB)  P.O. Box 10 DK-7190 Billund, info@bll.dk

FtK/FKO (Aalborg TACAN, Bornholm/Rønne TACAN, Karup TACAN, Vojens Skrydstrup TACAN, Radar 14),
Forsvarskommandoen, Danneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K, Forsvarskommandoen - Danneskiold-Samsøes Allé 1 - 1434 København K - Telefon: +45 4567 4567 - E-mail: fko@mil.dk

NAVIAIR (øvrige luftfartsanlæg):
Naviair, Naviair Alle 1,2770 Kastrup, Att: Technical Maintenance, e-mail: naviair@naviair.dk
Sidst opdateret: 18.05.2018