Lufttrafiktjenester

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med mere end 100 lufttrafiktjenester i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere udarbejdes ATS-instrukser om udøvelse af lufttrafiktjenester.

En ATS-flyveplan (ATS står for "Air Traffic Service", engelsk for lufttrafiktjeneste) er en officiel formular hvori en pilot eller et flyselskab (operatør) meddeler trafiktjenestesystemet, at man vil gennemføre en given flyvning.

ATS-flyveplanen indeholder oplysninger om hvem den ansvarlige pilot er, hvilket fly der er tale om, hvor mange passagerer og hvilket redningsudstyr m.v. man har med. 
Derudover indeholder ATS-flyveplanen oplysninger om selve flyvningen; hvor man vil flyve hen, hvilken rute man vil følge og hvornår man forventer at være, hvor på denne planlagte rute.

Ifølge reglerne skal der indsendes en ATS-flyveplan mindst en time før start, for;

Alle flyvninger under instrumentflyvningsreglerne, 
Alle flyvninger der sker helt eller delvis i kontrolleret luftrum (og visse andre områder udpeget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)
Flyvninger der passerer en territorialgrænse (kun ved visse tilfælde).

Udover ATS-flyveplanen benyttes en Drift-flyveplan, som er et detaljeret "regnestykke" over kurser, distancer, vindpåvirkning, hastigheder, forbrug af tid og brændstof og meget andet for en given flyvetur.

Sidst opdateret: 07.11.2019