Miljø og luftfart

Luftfart er transport af enten passagerer eller fragt. De fleste transportformer indebærer en miljøbelastning, også luftfarten. Derfor har der nu i en del år været fokus på luftfartens klimapåvirkning.For de borgere, der bor i nærheden af en lufthavn, vil miljø nok primært være lig med den støj, som flyene udsender ved start og landinger.


For andre vil luftfartens påvirkning af det globale klima være det vigtigste. Flyene benytter nu, og i overskuelig fremtid, brændstof, som hovedsageligt består af petroleum. Ved forbrændingen af brændstoffet udledes bl.a. CO2 til atmosfæren.

Klimaspørgsmålet har også i luftfarten været et dominerende emne de senere år. I EU har den inter-europæiske luftfart været omfattet af EU’s kvotehandelssystem med CO2 siden 2012.

Uanset hvilken mening man måtte have om luftfartens miljøpåvirkninger, er der generel enighed om, at en regulering af luftfartens miljøpåvirkninger skal gennemføres på globalt plan, da luftfarten er global, og miljøpåvirkningerne overvejende skyldes transporten på tværs af grænserne, som udgør langt den største andel af flyvningerne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Center for Luftfart forholder sig aktivt til luftfartens miljømæssige udfordringer – bl.a. gennem udarbejdelse af og tilsyn med støjbegrænsende bestemmelser, undersøgelse af klager samt deltagelse i internationale fora om luftfartens miljøproblemer.

Sidst opdateret: 07.11.2019