Helikopterdæk på havanlæg

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med og godkender helikopterdæk på havanlæg i henhold til BL 3-5. Ifølge reglerne skal helikopterdæk på havanlæg der befinder sig i dansk farvand eller på dansk sokkel, både mobile og faste, godkendes af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen inden de tages i brug.

Faste Havanlæg
For faste havanlæg der er permanent opstillet på havbunden, kan der tildeles en godkendelse der er gyldig i op til 5 år, hvorefter styrelsen vil føre regelmæssige tilsyn efter behov. For at opnå godkendelse skal der gennemføres en inspektion af helikopterdækket inden det tages i brug.

Mobile Havanlæg
For mobile havanlæg kan der tildeles en 1-årig godkendelse. I forbindelse med den første godkendelse skal der gennemføres en inspektion af helikopterdækket på anlægget. Herefter vil der i de efterfølgende år kunne opnås en fornyelse af godkendelsen uden at der er krav om gennemførsel af en inspektion. Dette forudsætter dog, at der ikke er gennemført ændringer til dækket siden den seneste inspektion af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Har der ikke været gennemført en inspektion af dækket inden for de seneste 5 år, vil en fornyelse kræve, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foretager en inspektion inden dækket kan godkendes.

Gebyr
Alle godkendelser af helikopterdæk på havanlæg vil ske efter regning, i henhold til den til enhver tid gældende gebyrbekendtgørelse for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ansøgning
For at ansøge om godkendelse af et helikopterdæk på et havanlæg skal ansøger udfylde ansøgningsskemaet Ansøgningsskema for offshore helikopterdæk i dansk territorialfarvand som findes øverst til højre her på siden. Ansøgningen bedes udfyldt så fuldstændigt som muligt og vedlagt de relevante dokumenter der anmodes om på side 4 omhandlende bilag. Ansøgningsskemaet skal underskrives inden fremsendelse. Fremsendelse bedes ske til info@tbst.dk.

For yderligere uddybelse af kravene til en ansøgning skal vi henvise til BL 3-5 kapitel 5.

Særlige forhold
Ansøgere bedes være opmærksomme på, at der findes selvstændige krav til godkendelse af flybrændstofanlæg (BL 3-6), radiostation (BL 7-22), radiofyr (BL 3-3) og meteorologisk udstyr (BL 7-18).

Sidst opdateret: 07.11.2019