Vindmøller, master og høje bygninger

Der foreligger alle steder en risiko for, at fly eller helikoptere kolliderer med meget høje bygninger, vindmøller eller lignende – f.eks. under vejrforhold med lave skyer eller tåge. For at undgå dette, skal disse ”Luftfartshindringer” – dvs. alt byggeri, master, vindmøller m.m. med en totalhøjde over 100 meter – anmeldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og må kun opføres, hvis der foreligger en attest herfra.

Byggeri inden for de hindringsbegrænsende flader skal i visse tilfælde også anmeldes til og godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det vil fremgå af tinglysningen på den givne matrikel, hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er påtaleberettiget.

Forespørgsel eller anmeldelse:

Som anmelder kan man enten sende en forespørgsel eller en anmeldelse af en luftfartshindring.

Forespørgsel:

Forespørgslen bruges ofte til at afstemme om det er muligt i forhold til luftfartslovgivningen at opstille en bestemt hindring, og hvilken afmærkning, der vil blive krævet. Forespørgslen giver derfor ikke tilladelse til opsætningen, men skal ses som en forhåndstilkendegivelse. Vi ser typisk at forespørgslen bliver brugt i forbindelse med f.eks. VVM høringer.

Anmeldelse:

Er du så langt i processen så det er tid til en egentlig godkendelse, skal du nu udfylde anmeldelsesskemaet og indsende det til info@tbst.dk

En attest kan udstedes direkte på projekter, som har været igennem processen for en forespørgsel, og at forudsætninger i projektet ikke har ændret sig.

Sagsforløbet:

•    TBST modtager udfyldt forespørgselsblanket eller anmeldelse
•    Kvittering for henvendelse
•    Høring af parter
•    Udstedelse af Svar på forespørgsel eller attest

Blanketter til forespørgsel og anmeldelse kan findes i højre side.
 

Gebyr:

Sagsbehandling af luftfartshindring er pålagt gebyr efter regning i henhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelse. Størrelsen af gebyret varierer i forhold til projektets kompleksitet og omfang.

Vejledning:

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller
Sidst opdateret: 07.11.2019