Luftfartsselskaber i Danmark

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse af et luftfartsselskab er en garanti for, at vi også løbende fører et flyvesikkerhedsmæssigt tilsyn med selskabet.

I forbindelse med tilsyn kontrollerer vi bl.a.:

  • at piloter og øvrige besætningsmedlemmer har gennemgået regelmæssig træning, så de er i stand til at udføre deres funktioner sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende
  • at flyet er vedligeholdt i overensstemmelse med fastsatte normer
  • at det krævede nødudstyr forefindes ombord
  • at piloter og øvrige besætningsmedlemmer er trænet i brug af nødudstyret og
  • at der er tegnet gyldig passagerforsikring
Sidst opdateret: 29.08.2019