Hvordan bliver min virksomhed godkendt?

For at ansøge om at blive kendt kunde, skal du udfylde ansøgningsblanketten, som du finder i boksen til højre på denne side.

Når vi modtager din ansøgning, sender vi dig noget vejledende materiale med gode råd og tips til hvordan du kan opfylde kravene.

Inden vi kan godkende en virksomhed som kendt kunde, skal der foretages et kontrolbesøg hos virksomheden. Ved besøget konstaterer inspektøren, om virksomheden lever op til kravene. Hvis virksomheden har flere afdelinger på andre lokaliteter, hvor der håndteres luftfragt, skal disse også inspiceres og godkendes.

Når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt din virksomhed, tildeles godkendelsen et unikt ID-nummer, som indføres sammen med data om din virksomhed i den fælles EU-database. Dermed er godkendelsen gyldig i samtlige EU-lande.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendelse er gyldig i fem år, hvorefter den skal fornyes.

Hvad koster det?

For den enkelte virksomhed vil det være en konkret vurdering, om man skal søge om godkendelse som kendt kunde, eller om man skal lade være.

Hvis man som afsender af luftfragt ikke er godkendt som kendt kunde, vil alle forsendelser skulle screenes mod betaling. De nærmere priser vil fremgå af de enkelte fragt handlingsagenters hjemmesider.

Ønsker virksomheden at blive godkendt som kendt kunde, koster dette et éngangsgebyr samt et årsgebyr for de efterfølgende tilsyn. Størrelsen af gebyret vil variere alt efter virksomhedens størrelse og kompleksitet. Udover gebyret må påregnes omkostninger til uddannelse, evt. bygningsmæssige ændringer mv.

Mere information
Ansøgningsskema 

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse som kendt kunde


Speditør/Transportørerklæring - Tillæg 6-E

Vejtransport af sikkerhedskontrolleret luftfragt og luftpost. En fragtagent eller kendt kunde kan anvende egne chauffører eller en speditør/transportør, der har underskrevet en Tillæg 6E erklæring, og hvormed der er indgået en aftale om transport efter EU forordningernes bestemmelser. Fragtagenten eller den kendte kunde der har indgået en aftale med en speditør/transportør har dermed et ansvar for ved egenkontrol at kontrollere, at transportøren overholder bestemmelserne i erklæringen.

Tillæg 6-E på dansk

Tillæg 6-E på engelsk. Attatchment 6-E, English version
Sidst opdateret: 06.12.2018