Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen omlægger uddannelsen for speditører/transportører

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsender et ny Nationalt Sikkerhedsprogram for Civil Luftfart i Danmark (NASP), der træder i kraft 1. april 2018.  

Den nye NASP betyder blandt andet, at TBST pr. 1. april 2018 ophører med at udbyde den lovpligtig uddannelse til sikkerhedsansvarlige og chauffører, der skal transportere sikkerhedskontrolleret luftfragt i henhold til reglerne.

Baggrund

Chauffører, der transporterer sikkerhedskontrolleret luftfragt skal bl.a. uddannes efter bilag 13.15 i Det Nationale Danske Uddannelsesprogram som er et tillæg til NASP. Uddannelsen er et krav i Speditør/Transportør-erklæringen Tillæg 6-E og vil derfor forsat være gældende, men TBST vil nu ikke længere selv varetage uddannelsen.

De speditører/transportører der fremover ønsker at kunne transportere sikkerhedskontrolleret luftfragt kan enten vælge at lade en sikkerhedsgodkendt fragtagent (RA) på vegne af speditøren/transportøren varetage uddannelsen af virksomhedens chauffører, selv varetage uddannelsen af virksomhedens chauffører (såfremt den sikkerhedsansvarliges uddannelse ikke er udløbet, se Fortegnelser over transportører godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) eller vælge at få uddannet virksomhedens chauffører via en uddannelsesudbyder, der har kompetence til at tilbyde chaufførerne den lovpligtig uddannelse.  

TBST kan bl.a. henvise til følgende uddannelsesudbydere:

-          Avsec Consulting (www.avsecconsulting.dk)

-          Dansk Security Undervisning (www.dansksecurityundervisning.dk)

-          TEC (https://www.tec.dk/kurser-og-efteruddannelser/transport/) (tilbydes som en arbejdsmarkedsuddannelse, AMU)

TBST skal gøre opmærksom på, at uddannelse af chauffører efter bilag 13.15 jf. NASP 11.2.7 udløber efter fem år, hvilket de nye regler ikke ændrer på. 

Speditører/transportører skal derfor sørge for at genopfriske uddannelsen inden udløb, hvis chaufføren forsat skal kunne transportere sikkerhedskontrolleret luftfragt.  Genopfriskning af uddannelsen sker ved at gennemføre en uddannelse efter bilag 13.15, hvilket skal kunne dokumenteres.

Mere information

Kontakt

info@tbst.dk

Firmaoversigter 

Fortegnelser over transportører godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


Speditør/Transportørerklæring - Tillæg 6-E

Vejtransport af sikkerhedskontrolleret luftfragt og luftpost. En fragtagent eller kendt kunde kan anvende egne chauffører eller en speditør/transportør, der har underskrevet en Tillæg 6E erklæring, og hvormed der er indgået en aftale om transport efter EU forordningernes bestemmelser. Fragtagenten eller den kendte kunde der har indgået en aftale med en speditør/transportør har dermed et ansvar for ved egenkontrol at kontrollere, at transportøren overholder bestemmelserne i erklæringen.

Tillæg 6-E på dansk

Tillæg 6-E på engelsk. Attatchment 6-E, English version

Uddannelse

Uddannelse 11.2.7

Sidst opdateret: 01.10.2018