Sikkerhedsrapport

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har siden 2013 udgivet en årlig sikkerhedsrapport for civil luftfart. Rapporten skal give en status for sikkerhedstilstanden i luftfarten.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker med rapporten at øge gennemsigtigheden i både tilsynets arbejde og branchens sikkerhedstilstand. Det er styrelsens intention, at denne gennemsigtighed vil fremme virksomhedernes eget sikkerhedsarbejde, når man har et mere tydeligt helhedsbillede at spejle sig i.

Endvidere håber vi, at den giver anledning til endnu bedre dialog og samarbejde mellem virksomheder og myndighed, så der skabes en fælles forståelse for sikkerhedsarbejdet hos de respektive aktører.

Rapporten er også skrevet med det sigte, at aktører uden for, men med interesse for luftfarten, kan få indsigt i branchens sikkerhedsforhold ved at læse den.

Sidst opdateret: 29.08.2019