Statistik

Alene i Europa gennemføres der hvert døgn gennemsnitligt ca. 25.000 - 30.000 flyvninger. Det svarer til en start eller en landing hvert andet sekund. Døgnet rundt, året rundt. Til trods for det høje antal flyvninger er lufttransport statistisk den sikreste transportform.

I FNs organisation for civil luftfart, ICAO, er der fastsat internationale standarder om alle forhold, der vedrører flyvesikkerheden. De omfatter flyenes konstruktion, flyveoperationelle standarder og standarder for uddannelse af personale, der arbejder indenfor luftfart. Resultatet af de fælles standarder for flyvesikkerhed og den forebyggende flyvesikkerhedsmæssige indsats ses i den meget lave ulykkesfrekvens indenfor civil luftfart.

ICAO har vedtaget et mål om, at det absolutte antal havarier på verdensplan ikke må stige. Vi har indført denne målsætning i det forebyggende flyvesikkerhedsmæssige arbejde i Danmark ved at måle på et løbende 10-års gennemsnit af havarier og hændelser med danske luftfartøjer og i dansk ansvarsområde.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens målsætning for sikkerhedsniveauet

Luftfart i Danmark og dansk luftfart i udlandet skal ikke medføre tab af menneskeliv eller alvorlig personskade. Flyvesikkerheden (safety) skal derfor løbende forbedres. Forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) skal forhindres.

Benyt linkene i boksen til højre for de seneste statistiske oplysninger om den globale og nationale flyvesikkerhed.

Sidst opdateret: 29.08.2019