Flyvesikkerhed i Danmark og udlandet – hvad gør vi og er det sikkert at flyve i dag?

Det er FN-organisationen for civil luftfart, ICAO, der udarbejder de regler og retningslinjer for sikkerhed, som gælder for international luftfart. Desuden fører ICAO tilsyn med, at de respektive landes luftfartsmyndigheder holder øje med, at landenes egne lufthavne og indregistrerede fly er sikre.

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen er luftfartsmyndighed i Danmark og arbejder for, at det skal være sikkert at benytte de danske lufthavne og være passager på dansk indregistrerede fly.

Vi har fokus på:

  • Flyvesikkerhed, hvor vi løbende holder øje med, at sikkerheden i de danske lufthavne og danske fly er i orden
  • Security, hvor vi løbende fører tilsyn med, at bl.a. danske lufthavne og luftfartsselskaber yder den indsats der skal til, for bedst muligt at forhindre forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.  

I de første 11 måneder af 2015 har Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen udført mere end 700 tilsyn med sikkerheden (både flyvesikkerhed og security) inden for dansk luftfart. Tilsynet viser, at flyvesikkerheden i de danske lufthavne og for danske fly er høj og lever op til internationale krav.

Hvad med flyvesikkerheden i uden for Danmark og EU?

Udenfor EU, i de såkaldte tredjelande, er der variationer i flyvesikkerheden.  Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen fører imidlertid tilsyn med, at luftfartsselskaber, der er hjemmehørende i tredjelande, der flyver til og fra Danmark, lever op til de internationale regler og retningslinjer for flyvesikkerhed og security.

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har ikke kompetence til selv at føre tilsyn med de konkrete forhold i tredjelande, herunder lufthavne. Information om de flyvesikkerhedsmæssige forhold i lufthavne i disse lande får Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen primært via samarbejde med de danske efterretningstjenester og med især de større EU-landes luftfartsmyndigheder. Derudover trækker styrelsen på informationer fra ICAO.

Situationen i Sharm el-Sheikh

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår flyvningerne til Sharm el-Sheikh normaliseres.. Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen følger dog situationen tæt og indhenter bl.a. informationer fra andre luftfartsmyndigheder, særligt de store EU-lande som har inspektører på stedet, der observerer situationen. Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen vurderer på baggrund heraf, hvornår der er grundlag for at anbefale en normalisering af flyvninger til Sharm el-Sheik.

Det er imidlertid de enkelte luftfartsselskaber, der kan beslutte, hvortil de vil flyve. Hvis du har spørgsmål til flyvesikkerheden vedrørende konkrete ruter, skal du derfor kontakte det luftfartsselskab, som du skal flyve med.

Ved spørgsmål om ophold i andre lande henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
Sidst opdateret: 08.03.2018