Udenlandske fly

Siden 1996 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udført inspektioner af fly, der ikke er på dansk register, når de flyver til og fra en dansk lufthavn.

SAFA inspektioner
Inspektioner af udenlandske fly går under navnet SAFA inspektioner (Safety Asessment of Foreign Aircraft) og begyndte som et fælles europæisk koncept blandt de lande, der er medlemmer af European Civil Aviation Conference (ECAC).

SAFA-inspektionerne foregår normalt uanmeldt, når flyene ankommer til en dansk lufthavn. Udvælgelsen af et fly til en inspektion sker efter en rullende plan eller på indikation, hvor informationer om tidligere udførte inspektioner på det enkelte fly er til disposition for vores luftfartsinspektører i ECAC’s database.

Ved en SAFA inspektionen undersøger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen flyets generelle tilstand, fejl og mangler ved nødudstyr, flyets og besætningens dokumentation, certifikater mv. Hvis der findes fejl eller uregelmæssigheder, påtaler vi det for kaptajnen, luftfartsselskabet og i alvorlige tilfælde for det pågældende selskabs egen myndighed. Hvis fejlene er af en sådan art, at vi vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre flyvningen, bliver flyet stoppet indtil fejlene er udbedret.

"Den sorte liste" 
Fejl eller uregelmæssigheder på det enkelte flyindivid indtastes i den fælles-europæiske database i EU, således at alle landenes luftfartsmyndigheder har mulighed for at trække data. De typer af fejl, der kan gøre, at vi påbyder udbedring inden flyvning er fx fejl/mangler ved vitalt nødudstyr (lys/skiltning/ spærrede nødudgange).

Oplysningerne fra SAFA-inspektionerne anvendes af EU blandt andet i forbindelse med opdatering af "den sorte liste", der føres over usikre luftfartsselskaber eller lande, hvor luftfartsmyndighederne - efter EU's luftfartseksperters mening - ikke tager deres ansvar alvorligt nok. Du kan læse mere om den sorte liste under usikre flyselskaber.

Sidst opdateret: 19.10.2017