Fora

Trafik- og Byggestyrelsen har stiftet forskellige fora, hvor der samarbejdes med branchen og relevante aktører indenfor luftfart. Der holdes løbende tværfaglige fora på flere fagområder.

På denne side findes en oversigt over de nedsatte dialogfora indenfor luftfart. Der arbejdes derudover også med ad-hoc udvalg og arbejdsgrupper, som ikke vil fremgå af denne side.

Nordisk Arbejdsgruppe for Luftfartens Miljøspørgsmål (N-ALM)

De nordiske lande har med N-ALM etableret et samarbejde mellem de nordiske luftfartsmyndigheder.  I denne arbejdsgruppe deltager repræsentanter for transportministerierne, større lufthavne og enkelte nordiske luftfartsselskaber. Formålet med N-ALM er at udveksle erfaringer og koordinere de nordiske luftfartsmyndigheders positioner vedrørende miljømæssige forhold i relation til ICAO, ECAC og EU. N-ALM mødes som udgangspunkt 2 gange om året, og i tilknytning til disse møder afholdes 1 gang årligt et særligt 'støjmøde' med fokus på mere tekniske emner omkring støjberegninger og lignende.

Branchepanelet for luftfart

Branchepanelet fokuserer på luftfartssikkerhed, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker i den forbindelse at inddrage branchen til en dialog om de forhold, når Trafik- og Byggestyrelsen afholder tilsyn på området. Branchepanelet er bredt repræsenteret blandt lufthavne, erhvervslivet samt flyselskaber. På siden Branchepanelet kan der findes mødereferater samt muligt mødemateriale. Branchepanelet mødes 4 gange årligt.

Droneforum

Droneforum blev stiftet i 2013 med det formål at opdatere sig løbende med branchen og operatører indenfor det hurtigt voksende område med udviklingen og brugen af civile droner. Herunder er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ønske at få en god dialog med de mange aktører på området for at kunne regelsætte mest optimalt for brugerne. På siden Droneforum kan der findes mere information om mødereferater samt mødemateriale. Droneforum mødes 3 gange årligt.
Sidst opdateret: 10.09.2018