Droneforum

På denne side vil der løbende komme opdateringer om Droneforums arbejde i form af mødereferater og mødemateriale.

Droneforum
Droneforum er blevet stiftet for at inddrage til en fælles dialog for relevante aktører der arbejder med civile droner. I den forbindelse vil der blive orienteret om Trafik- og Byggestyrelsens arbejde henimod regulering af droner, hvor der er interesse i at indhente den nyeste udvikling både nationalt samt internationalt.

Droneforum er dermed blevet til et dialogforum, hvor der hele tiden arbejdes målrettet om optimeringen af regelstyringen af droner - men et forum, hvor beslutninger ikke træffes.

Seneste referater med bilag findes via link nedenfor.

Næste Droneforum finder sted:

Er ikke fastlagt.
Datoen annonceres her senere.

Mødereferater
Sidst opdateret: 01.03.2017