Flyvetilladelser til luftfartøjer

For at få udstedt en flyvetilladelse til et dansk registreret luftfartøj, skal du sende en ansøgning; EASA Form 21. En detaljeret beskrivelse af din korrekte ansøgningsproces findes under Fremgangsmåde.

I det følgende finder du de gældende EU-regler for udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøjer omfattet af Forordning (EU) 216/2008, som trådte i kraft den 29. marts 2007.

Flyvebetingelse (Flight Conditions)

Til en flyvetilladelse hører et sæt godkendte flyvebetingelser (flight conditions). Flyvebetingelserne er de betingelser, som skal være opfyldt før og under den ønskede flyvning. Du kan finde eksempler i 21A.708 og tilhørende AMC & GM for betingelserne.

Den, der ansøger om en flyvetilladelse, skal også foreslå de flyvebetingelser, der skal være gældende og vedkommende skal også selv søge om at få disse flyvebetingelser godkendt.

Hvem godkender flyvebetingelserne?

Det er enten EASA eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der skal godkende flyvebetingelserne alt afhængigt af luftfartøjets tilstand.

EASA godkender når, ”safety of design” er involveret jf.EASA Guidelines Regarding Flight Permit.
Det er bl. a. aktuelt i følgende tilfælde:

 1. Luftfartøjet lever ikke op til det godkendte design, typisk i forbindelse med:
  a. beskadigelser,
  b. prøveflyvninger i forbindelse med ændringer, hvor ændringen endnu ikke er godkendt,
  c. flyvninger med udstyr ude af drift, hvor man går ud over MEL eller lignende).
 2. Luftfartøjet opfylder ikke:
  a. Airworthiness Limitations angivet i Maintenance Manual afsnit 4 (komponentgangtider m.v.)
  b. Certification Maintenance Requirements (vejetermin og lignende) eller
  c. gældende Airworthiness Directives (luftdygtighedsdirektiver)
  d. Luftfartøjet kommer under den ønskede flyvningen udenfor den godkendte flight envelope (f.eks. overskridelse af maksimalt tilladte startmasse).

Skal EASA godkende flyvebetingelserne udfyldes en EASA Form 37 inklusiv EASA Form 18b, som er en del af Form 37 og det hele skal du sender til EASA.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender når, ”safety of design” IKKE er involveret jf. EASA Guidelines Regarding Flight Permit.

Nedenfor ser du eksempler på tilfælde, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan godkende flyvebetingelserne (numrene refererer til numrene under purpose/formål i Form SLVLD-168):

     1. Import og eksport af luftdygtige luftfartøjer (7) 
     2. Flyvning af nye luftfartøjer for kundeacceptering (6)  
     3. Flyvning af luftfartøjer for markedsundersøgelser (9) 
     4. Flyvning af importerede luftfartøjer for crew training (9) 
     5. Flytning af luftfartøjer for udførelse af vedligeholdelse (11)
     6. Flyvning af luftfartøjer til et sted, hvor udløbet luftdygtighedsbevis/ARC kan fornyes (11).

I det tilfælde skal udfyldes en Form SLVLD-168, hvorved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan godkende flyvebetingelserne.


 

Kontakt
Hvis du har brug for at tale med eller har spørgsmål til vores inspektører, kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på Tlf. 7221 8800

eller sende en e-mail til: info@tbst.dk
Sidst opdateret: 07.11.2019