Fremgangsmåde for flyvetilladelser til luftfartøjer

For at få udstedt en flyvetilladelse, skal du gøre følgende:

 1. Bliv fortrolig med indholdet af Part 21, Subpart P. (Findes i Kommissionsforordning (EF) 748/2012 ).

 2. Få udarbejdet flyvebetingelser (Dette i henhold til §21A.708 med tilhørende AMC & GM).

 3. Ansøg EASA (a) eller Trafikstyrelsen (b) om godkendelse af flyvebetingelserne (Dette i henhold til §21A.709 med tilhørende AMC & GM).

  a: Hvis EASA skal godkende flyvebetingelser, er det fordi ”Safety of Design" er involveret. Godkendelsen skal ansøges på en EASA Form 37 med tilhørende EASA Form 18b. Vær opmærksom på, at du som regel bliver nødt til at involvere TC-holderen i udarbejdelsen af denne form for flyvebetingelser. Betingelserne kan om nødvendigt angives i et separat dokument, som medsendes.

  b: Hvis Trafikstyrelsen skal godkende flyvebetingelserne, er det fordi "Safety of Design" ikke er involveret, og der skal dermed ansøges på en TS-CFL-168 (EASA form 18).
 4. Ansøg Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om flyvetilladelse i henhold til §21A.707 ved at benytte styrelsens udgave af EASA Form 21. Hvis EASA har godkendt flyvebetingelser (ref. 3a), medsender du en kopi af EASA Form 37 og EASA Form 18b sammen med din ansøgning om flyvetilladelse.

 5. Hvis din ansøgning om flyvetilladelse gælder et luftfartøj, der skal importeres til Danmark, skal du foruden ovenstående punkt 3 og 4, indsende en kopi af følgende dokumentation, før flyvetilladelsen kan udstedes:

  Ved brugt EASA registreret luftfartøj:
  a. EASA luftdygtighedsbevis med tilhørende Airworthiness Review
  Certificate eller nationalt Luftdygtighedsbevis.
  b. Maintenance Release to Service statement

  Ved fabriksnyt luftfartøj:
  1. Luftfartøjer konstrueret i EU:
      a. EASA Form 52
      b. Maintenance Release to Service statement
  2. Luftfartøjer fra 3. lande:
      a. Export C of A, som ikke er over 60 dage gammelt fra udstedelsesdatoen
      b. Conformity Statement udstedt af TC-holder 
      c. Maintenance Release to Service statement
Kontakt
Hvis du har brug for at tale med eller har spørgsmål til vores inspektører, kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på Tlf. 7221 8800

eller sende en e-mail til: info@tbst.dk
Sidst opdateret: 15.01.2019