Flyvedligehold

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med værksteder der udfører vedligehold og reparationer af fly.

Disse værksteder skal være autoriserede af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, til den givne opgave.

Samtlige luftfartøjer omfattet af (EC) No 216/2008 skal vedligeholdes i henhold til (EC) No 2042/2003.

Dette betyder, at vedligeholdelse og frigivelse til service skal foretages på et Part 145 godkendt værksted, på et Part M/subpart F godkendt værksted eller af Part 66 AML indehaver.

Luftfartøjer omfattet af Annex II til (EC) No 216/2008, skal vedligeholdes efter nationale bestemmelser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet at anvende BL 1-3 som bestemmelsesgrundlag for vedligeholdelse af disse luftfartøjstyper. Heri angives at det enten kan være en Part 66 indehaver med nationale privilegier på luftfartstypen eller en organisation autoriseret under BL 2-1 der kan udføre dette vedligehold.

SCANDT årsmøde

På SCANDT's årsmøde blev status og kommende ændringer for EN4179 vedrørende Part 145 drøftet. Læs referatet nedenfor.

Referat fra SCANDT's årsmøde

Sidst opdateret: 13.12.2017