LDD's / AD's

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ophørte fra den 3. maj 2013 med at udsende AIC C lister og publicere Airworthiness Directives.

Luftdygtighedsdirektiver (LDD'er) / Airworthiness Directives (AD'er)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bl.a. udstedt LDD'er, der dækkede originale Airworthiness Directives fra "State of Design" fra 1956 til 28. september 2003. Efter denne dato er det de originale Airworthiness Directives (AD'er) fra State of Design, der er gældende i overensstemmelse med kommissionsforordning (EF) 1702/2003.

Det betyder, at man skal kunne dokumentere, at disse originale AD'er er opfyldt og endvidere udarbejde en liste, der viser, hvordan kravene i AD'erne er opfyldt.

Vi kan også udstede egne LDD'er, enten fordi Danmark er "State of Design" eller fordi direktivet omhandler noget andet end design - f.eks. fejlbehæftelse dele fra en dansk fremstillingsvirksomhed eller fejlbehæftet vedligeholdelse på et dansk autoriseret værksted, hvor fejlen er af en sådan karakter, at flyvesikkerheden bliver kompromitteret. Tilsvarende direktiver (AD'er) fra andre lande er gældende i Danmark.
Brugerne (ejere og brugere af luftfartøjer samt værksteder) skal konsultere følgende seks kilder med hensyn til gældende AD-noter.
  • EASA
  • State of Design for luftfartøjer (kan også være Danmark)
  • State of Design for motorer
  • State of Design for propeller (kan også være Danmark)
  • State of Design for udstyr (kan også være Danmark)
  • LDD'er og AD'er, der vedrører andet end design

link til Ophør af udsendelse af AICC lister og publicering af Airworthiness Directives.

Kontakt
Hvis du har brug for at tale med eller har spørgsmål til vores inspektører, kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på Tlf. 7221 8800

eller sende en e-mail til: info@tbst.dk
Mere information
Link til EASAs direktiver

(EU) 748/2012

Sidst opdateret: 05.02.2019