Part M - nye regler for luftdygtighed

De nye regler gælder for luftfartøjer, som ikke opereres på en AOC.

For dig, som ejer et luftfartøj til privat brug, betyder de nye regler, at der sker ændringer næste gang luftdygtighedsbeviset skal fornyes på dit fly

Generelt lægger de nye regler op til en række lempelser for den enkelte flyejer, men på grund af de mange niveauer og facetter kan det virke uoverskueligt. Med indførelsen af EU forordning 2042/2003 bliver ansvaret for vedligeholdelse af et luftfartøj delt ud på forskellige aktører, der så igen skal udføre forskellige arbejdsopgaver.

EU forordning 2042/2003 omhandler regler i forbindelse med udstedelse og fornyelse af luftdygtighedseftersynsbevis (Airworthiness Review Certificate – ARC)

Hidtil har flyejere, brugere og værksteder kunnet tage stilling til udførelsen af vedligeholdelse, men fra den 28. september 2009 er der som noget nyt, også specifikke krav til styring af vedligeholdelsen.

Link for flowchart: Styring af vedvarende luftdygtighed (CAM - M.A. 201) 

Link for flowchart: Muligheder/ansvar for AMP for M.A. 201–M.A. 302–App I to AMC M.A. 302 

Med  forordning 2042/2003 indfører EU en ny organisation: CAMO – Continuing Airworthiness Management Organisation.

CAMO bliver ansvarlig for at specificere den krævede vedligeholdelse og inspektion og for at definere hvilke certificeringer, der er krævet for at udføre den enkelte arbejdsopgave.

En række krav til faciliteter, ressourcer og medarbejdere skal være opfyldt, før man kan etablere en CAMO. En CAMO skal godkendes af de nationale myndigheder - i Danmark af SLV.

Vi har pt. en række godkendte CAMO’er i Danmark - de fleste dog oprettet i regi af luftfartsselskaber.

Fakta:

Antallet af luftfartøjer er steget indenfor EU. Derfor er en ensartet regulering nødvendig i forhold til flyvesikkerheden.

Indførslen af EC2042/2003, senest revideret med EC1056/2008 blev i Danmark for luftfartøjer der ikke opereres på en AOC, udsat til 28. september 2009.

Vi anbefaler at du som flyejer, bruger eller vedligeholdelsesorganisation sætter dig nøje ind i EC2042/2003, EC1056/2008 samt Appendix 1 til part-M delen af 2042/2003. Benyt evt. linket i højre spalte.

Mere information

EC2042/2003

EASA Form 2 (DK)
Ansøgning om etablering af CAMO   

EASA Form 2 (UK)
Ansøgning om etablering af CAMO  

EASA Form 4 
Ansøgning godkendelse af
nominerede personer i
en CAMO

Vedligeholdelsesprogram
For mindre luftfartøjer

Flowcharts

Sidst opdateret: 10.07.2017