CAMO

Specielt for organisationer til styring af vedvarende luftdygtighed (CAMO) er der med forordning EC1056/2008 bl.a. fastsat følgende ændringer:

Ref: M.A. 707

De formelle kompetencekrav til godkendte personer i en CAMO er revideret, således at dokumenteret erfaring for arbejde med kontinuerlig luftdygtighed, delvis kan erstatte krav til uddannelse.

Ref: 712

Kravet om et kvalitetssystem for en CAMO med Subpart-I rettighed, som udsteder Airworthiness Review Certificates (ARC) er revideret. En mindre CAMO kan i stedet etablere et system til organisationseftersyn (organisational review) og stadig udstede ARC på ikke erhvervsmæssige luftfartøjer med en MTOM under 2.730 kg. Hvis en CAMO vil anvende dette princip, må den ikke udlicitere kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver.

Ref: 711, 901

En CAMO uden Subpart-I rettighed, kan forlænge gyldighedsperioden med 2x12 måneder, for ARC's udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller af en anden CAMO, på luftfartøjer som er opretholdt i et kontrolleret miljø.
En CAMO med Subpart-I rettighed, kan udstede ARC's på ikke erhvervsmæssige luftfartøjer med en MTOM under 2.730 kg, også når disse ikke er opretholdt i et kontrolleret miljø. Herefter kan samme CAMO forlænge ARC'en med 2x12 måneder, såfremt kontrolleret miljø er opretholdt.

Definition af kontrolleret miljø:

Et luftfartøj, der de sidste 12 måneder er administreret af en og samme CAMO og er vedligeholdt af et Part-145, eller subpart-F godkendt værksted. (Vedligeholdelse udført af Part 66 certificeret tekniker og pilot/ejer kan indgå heri).

Sidst opdateret: 13.12.2017