Fornyelse af luftdygtighedsbevis (ARC)

Ref: M.A.901, AIC B17/09

For luftfartøjer, som er optaget på det danske nationalitetsregister med en MTOM under 2.730 kg, og som ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttransport. (For import gælder særlige regler).

Hvis det er mindre end 24 måneder siden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besigtiget luftfartøjet med henblik på ARC-fornyelse, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forlænge ARC'en (form 15a) med op til 12 måneder ad gangen, dog ikke udover den 28. september 2011.

Hvis ikke luftfartøjet opfylder ovenstående, skal en godkendt CAMO udføre Airworthiness Review og udstede en ny ARC (Form 15b). Herefter kan denne ARC forlænges med 2x12 måneder, hvis kontrolleret miljø er opretholdt.

Bemærk:

Hvis ikke kravet til kontrolleret miljø er opfyldt, kan en ARC ikke forlænges, men et Airworthiness Review må udføres, før en ARC kan udstedes. Efter 3 år gentages processen med et review efterfulgt af muligheden for 2x12 måneders forlængelse.

Gennemgang af LDB fornyelse.

For privat opererede luftfartøjer med MTOM over 2.730 kg, skal kravet om kontrolleret miljø overholdes, for at en CAMO kan udstede ARC'en. Hvis kravet ikke er opfyldt, kan en ARC kun udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen baseret på en rekommendation fra en CAMO.

For ELA 1 luftfartøjer (M.A. 901(g), kan Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen udstede en ARC med 12 måneders gyldighed på baggrund af et Airworthiness Review og en rekommendation udført af en Part-66 certificeret tekniker, som endvidere kan dokumentere mindst 3 års erfaring med styring af vedvarende luftdygtighed.

Dette kan gentages endnu én gang (dvs. maksimalt 2 år), hvorefter et Airworthiness Review skal udføres af en godkendt CAMO, som efterfølgende kan udstede en ny ARC, med gyldighed i 12 måneder. Denne ARC, kan herefter forlænges 2X 12 måneder i de tilfælde, hvor kontrolleret miljø er opretholdt.

Sidst opdateret: 13.12.2017