MTOM under 2.730 kg

Specielt for mindre luftfartøjer. Ref: M.A. 803,  801(b)2

På luftfartøjer med en MTOM under 2.730 kg kan en ejerpilot kvalificeret selv udføre og frigive de vedligeholdelsesopgaver, der fremgår af appendix VIII inkl AMC til EC2042/2003.

Det skal dog fremgå af det godkendte Aircraft Maintenance Program (AMP), hvilke specifikke opgaver en flyejer selv må udføre på sit fly.

På ELA 1 luftfartøjer (European Light Aircraft), der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, kan udførelse og frigivelse af også komplekse maintenance tasks, gøres af en Part-66 certificeret tekniker.

ELA 1 er defineret som: En flyvemaskine, svævefly eller motorsvævefly med en MTOM på under 1000 kg, der ikke er klassificeret som et kompleks motordrevet luftfartøj. (Særlig definition for balloner).

En part 66 certificeret tekniker kan udføre/frigive vedligeholdelsesopgaver, der ikke er defineret som komplekse i henhold til appendix VII til EC2042/2003 på flyvemaskiner op til MTOM 5.700 kg samt på enmotorede helikoptere.

Godkendelse af vedligeholdelsesprogram til mindre luftfartøjer

Vi kan godkende et "Baseline" og / eller et "Generic maintenance program" (basisvedligeholdelsesprogram) udarbejdet af en CAMO, i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. (Typisk maintenance manual kapitel 04 / 05 og inspektionslister).

Den enkelte CAMO eller privatflyejer, kan på baggrund af basisprogrammet herefter tilpasse programmet til det enkelte luftfartøj, hvorefter programmet skal godkendes til OY-registreringen. Tilpasning skal typisk tage hensyn til flyets tidligere og nuværende operation, udførte større reparationer, indførte ændringer/STC'er, service anbefalinger fra EASA og fabrikanten, samt myndighedskrav i form af AD-noter.

Den endelige godkendelse udføres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, men kan uddelegeres til en CAMO, som har en godkendt procedure til "indirekte godkendelser". Tilsvarende gælder for ændringer til programmet.

For dansk registrerede luftfartøjer, som er omfattet af en aftale om sikring af den vedvarende luftdygtighed med en udenlandsk CAMO, gælder særlige regler.

Sidst opdateret: 13.12.2017