MTOM under 5700 kg

Specielt for ejerpilot, samt operatører af udlejnings- og firmaluftfartøjer med en MTOM under 5.700 kg
Ref: M.A. 201 (e)

En flyejer har ansvaret for at styre den kontinuerlige luftdygtighed for sit fly.

Aftale om styring kan med fordel kontraktes til en godkendt organisation til styring af kontinuerlig luftdygtighed (Continuing Airworthiness Management Organisation - CAMO).

En sådan aftale skal være i overensstemmelse med appendix I til EC2042/2003. Ansvaret flyttes derved delvist til den pågældende CAMO, dog er ejer altid ansvarlig for at den krævede vedligeholdelse og fejlretning udføres rettidigt.

Der er også mulighed for at lave en begrænset aftale, der omfatter udvikling, revision og opnåelse af godkendelse af det krævede vedligeholdelsesprogram tilpasset luftfartøjet (Airworthiness & Maintenance Programme - AMP).

Godkendelse af vedligeholdelsesprogram til mindre luftfartøjer

Vi kan godkende et "Baseline" og / eller et "Generic maintenance program" (basisvedligeholdelsesprogram) udarbejdet af en CAMO, i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. (Typisk maintenance manual kapitel 04 / 05 og inspektionslister).

Den enkelte CAMO eller privatflyejer, kan på baggrund af basisprogrammet herefter tilpasse programmet til det enkelte luftfartøj, hvorefter programmet skal godkendes til OY-registreringen. Tilpasning skal typisk tage hensyn til flyets tidligere og nuværende operation, udførte større reparationer, indførte ændringer/STC'er, service anbefalinger fra EASA og fabrikanten, samt myndighedskrav i form af AD-noter.

Den endelige godkendelse udføres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, men kan uddelegeres til en CAMO, som har en godkendt procedure til "indirekte godkendelser". Tilsvarende gælder for ændringer til programmet.

For dansk registrerede luftfartøjer, som er omfattet af en aftale om sikring af den vedvarende luftdygtighed med en udenlandsk CAMO, gælder særlige regler.

Sidst opdateret: 13.12.2017