Vedligehold / CRS

Ref: M.A. 502, 801, 803

Generelle muligheder for udførelse af vedligeholdelse kan, afhængig af opgavetypen, udføres/frigives af:

  • Pilot/ejer (MTOM <2.730 kg)
  • Part-66 certificeret tekniker (MTOM<5.700 kg)
  • Part-M subpart-F værksted (Anden erhverv og private MTOM<5.700 kg)
  • Part-145 værksted (AOC fly, samt store fly MTOM> 5.700 kg)

Bemærk:

(a) At en part 66 certificeret tekniker samt et Part-M, subpart-F værksted på sin ”A”-rating kan udføre dele af komponentvedligeholdelse, med efterfølgende frigivelse på luftfartøjet.

(b) At en Part-66 certificeret tekniker på ELA 1 luftfartøjer (European Light Aircraft), kan udføre dele af komponentvedligeholdelse, med efterfølgende frigivelse på luftfartøjet.

Mere information

Flowchart over minimumskrav til udførelse/frigivelse af vedligeholdelse

Program
Kravet i EF2042/2003 M.A.302, om et godkendt vedligeholdelses-
program, skal efterleves for alle typer af luftfartøjer.

Vi har udarbejdet en standard skabelon (Matrix), som med fordel kan anvendes ved udarbejdelse af et individuelt vedligeholdelses-
program, for de luftfartøjer, der ikke er klassificeret som store og som ikke anvendes kommercielt.

Vedligeholdelsesprogram - Matrix 

Sidst opdateret: 20.02.2017